Om menigheten

salemsauda
Pinsemenigheten Salem Sauda blei stiftet 4. desember 1934. Den gang var det 48 medlemmer. Pr. 02.01.2007 har menigheten 68 medlemmer. For å kunne bli medlem må en døpes på egen tro og bekjennelse, eller med andre ord være troende døpt. Inkluderer vi barna til medlemmene nærmer medlemstallet seg i dag 100.

Salem er en pinsemenighet og hører til i et menighetsfellesskap med 299 andre pinsemenigheter over hele Norge. Totalt er det ca 42.000 pinsevenner i vårt land. Bildet blir noe annerledes når vi ser utover i verden der en regner med at ca 500 millioner mennesker er i kategorien pinsekarismatisk kristne. Veksten har hovedsakelig skjedd i utviklingsland som Kina, Korea og på det afrikanske kontinent.

Hver pinsemenighet er selvstendig og bevegelsen har ingen overordnet myndighet over hver enkelt menighet. Det samarbeides imidlertid om barne- og ungdomsarbeid, avis, misjon og støttefunksjoner for menighetene.

Møter og sammenkomster i Pinsemenigheten Salem er åpne for alle.

Ingen kommentarer.