Barn & Ungdom


Det som er nytt fra vinter av, er at 7.klassinger kan få begynne på ungdomstreffene etter nyttår.Så annenhver fredag samles nå ungdom fra 7.klasse og oppover på Salem. For å vite hvilken uke det er ungdomstreff, finner du frem kalenderen og sjekker om ukenummeret kan deles på to. Vi har nemlig ungdomstreff i partallsuker. De andre fredagene prøver vi å finne på andre sosiale aktiviteter på Salem. Ellers følger vi den lokale skoleruten.

HVA SKJER?
En gang i måneden kjører vi “sosiale happenings”, der vi har fokus på det sosiale. Det kan være pastakveld, tacoparty, pyjamasfest, SingStar competition osv. En slik kveld består hovedsaklig av det tittelen tilsier + litt underholdning, leker, filmsnutter på storskjerm, og selvfølgelig en kort og enkel andakt.

De fredagene vi ikke har “sosiale happenings”, har vi mer tradisjonelle ungdomstreff, der vi synger og får høre om Jesus. Selve ungdomstreffet varer ca. en time. Etterpå går vi ned i kjelleren der vi har kafe, airhockey og diverse spill.

Ingen kommentarer.