Royal Rangers

IMG_9989

Royal Ranger eller RR er best kjent som “speideren”. RR er i aksjon året rundt med oppstart tidlig i september. Da er det rett på tur med sovepose og lavo og så er det “full fres” til vi er hjemme igjen. Ellers har RR samlinger hver 14. dag. Da har vi speideraktiviteter, sosialt og airhocey-turneringer.

Vi har et merke som samlingene tar utgangspunkt i. Dette er RR-emblemet og består av 8 blå spisser, 4 gule spisser og 4 røde spisser. De blå spissene er: Beredt, lydig, ærlig, tro, ren, hensynsfull, ansvarsbevist og modig. Disse beskriver karakteregenskaper hos mennesker og er noe vi velger å være. De gule spissene er: Fysisk, psykisk, åndelig og sosial. Disse beskriver ikke noe vi velger men hva vi er som mennesker. De røde spissene er: Jesus Kristus / himmelen, Den Hellige Ånd, frelsen og menigheten. Dette er grunnleggende sannheter i den kristne tro.

Speideren legger også opp til kreative andakter hver samling, som bygger på en god moral, eller en god Bibelhistorie. Det største gjennomgående temaet i løpet av året er “hvordan å vise kjærlighet til medmennesker”

RR legger selvsagt vekt på nærhet til naturen, og natur har vi mye av i Sauda. Ferdigheter som knuter, bål kunnskap, kart og kompass, turer og førstehjelp er viktig. Allikevel – det viktigste er generell trivsel og bli verdsatt for den en er.

RR linefiskeRR har fullt overnattingsutstyr og rappelleringsutstyr som brukes med jevne mellomrom. Vi prøver å dokumentere turer og aktiviteter med bilder og film som igjen vises for foreldre og venner på merkeutdelingen som er i menighetslokalet 1. søndag i advent.

I år har RR Sauda 12 speidere. Arbeidet har blitt godt mottatt og det virker som barna virkelig koser seg.

Ledere for RR Sauda er Nina Eriksen og Are Odland.

Ingen kommentarer.