Misjon

 

0000ce

Kongo

Vi støtter misjonær Ingeborg Eikeland, som har vært aktiv i tjeneste i Kongo i et halvt år hundre. Hun jobber for de fattige i et av de mest nødlidende områder i verden. Kongo er hardt rammet av Krig og AIDS, og nødhjelpskoordinator i FN, Jan Egeland har sagt følgende om området i og rundt Kongo: “Største humanitære katastrofe i verden”. På det verste var tap av menneskeliv i området tilsvarende to til tre tsunamier i året. Ingeborg er også engasjert i arbeid for kvinner i nød, sykdom og fattigdom. Les mer her >>

Ukraina

Vi samler inn klær til Ukraina, som hentes av stiftelsen Tro-Håp-Kjærlighet(THK) på Karmøy. De sender dem videre til Ukraina. Les mer her >>

Fadderbarn

Ungdommene på Salem har tatt på seg oppgaven å finansiere skolegang til to ungdommer i Kongo. Les mer her >>

Ingen kommentarer.