Fadderbarn

Ungdommene på Salem har tatt på seg oppgaven å finansiere skolegang til to ungdommer i Kongo. Den ene av ungdommene har mistet begge foreldrene på grunn av aids. Den andre har en far som sliter med nerveproblemer. Målet er at våre venner i Kongo skal få fullføre videregående utdanning.

Nedenfor kan du se bilder av våre venner i Kongo:

      

Ingen kommentarer.