Kongo

Ingeborg misjon Kongo torghandel

Misjonsarbeidet i Kongo ble startet i Kaziba 1922 av Oddbjørg og Gunnerius Tollefsen. De fikk lov av den lokale høvdingen til å slå seg ned på et myrområde. Det var et område med mye malaria, og høvdingen trodde at de snart ville gi opp. Slik gikk det ikke, og samme høst ble det første enkle gudshuset innviet med 600 mennesker til stede. Innen et år ble de ti første kongoleserne døpt, en av de var Zahinda som seinere ble valgt til menighetens pastor. Han er fortsatt, i en alder av rundt 100 år, i god form.

Pinsebevegelsen CELPA
Frukten av dette arbeidet er den pinsebevegelsen som i dag kalles CELPA og som er PYMs(Pinsebevegelsens Ytremisjon) samarbeidskirke i Kongo. Menighetsarbeidet har vært i kontinuerlig vekst og utvidelse etter oppstarten. I dag arbeider CELPA i store deler av Kongo, og det er i alt nå 267797 døpte medlemmer i de 636 selvstendige menighetene. Ingeborg Eikeland fra Sauda, som nylig fylte 75 år, er fortsatt i aktiv misjonstjeneste.

Skoletilbud til lokalbefolkningen
Da den lokale befolkningen var analfabeter, og det ikke fantes noe skoletilbud på feltet, startet misjonen tidlig undervisning. I dag drives en rekke barne-, ungdoms- og videregående skoler som i 2004 hadde 85000 elever.

Det første sykehuset
Da PYMS første misjonslege, Osvald Orlien, kom ut til Kongo i 1958 ble det første sykehuset etablert i Kaziba. Nå er det mange helsesentra rundt i landet, flere har kongolesiske leger ansatt og de fungerer som lokale sykehus. Nylig ble en øyeklinikk bygget og innvia i byen Kindu, og et nytt helsesenter er blitt bygd og tatt i bruk i hovedstaden Kinshasa. Misjonen driver en sykepleierskole i Kaziba.

Bibelskoler
CELPA har satset veldig sterkt på å utdanne nasjonale evangelister og pastorer. Den første bibelskoleklassen ble tatt opp ved bibelskolen i Kakwende i 1956. Dette året er det 13 godkjente bibelskoler med i alt 417 elever.

Videre til Niger, Somaliland, Rwanda og Tanzania
På konferansen i Kongo 2003 ble to kongolesiske ektepar innviet til tjeneste i Somaliland. Dette er også et samarbeidsprosjekt med PYM. CELPA har også i løpet av de senere år sendt kongolesiske misjonærer for å starte misjonsarbeide i Niger, Rwanda og Tanzania. I Tanzania bygges det nå en kirke i byen Kigoma.

Evangelisering og menighetsplanting
Arbeidet ekspanderer hele tiden. Nye evangelister blir sendt til nye byer og fylkessentre, og rundt disse vokser det raskt opp utposter i nærområdene. Der hvor CELPA klarer å få opp kirkebygg av varige materialer, får dette stor betydning i lokalsamfunnet og det gir de nye menighetssentrene muligheter til å gå videre på egenhånd. Spesielt i større sentrer/byer forsøker vi å hjelpe til med kirkebygg for å etablere CELPA i nye områder. Hvilken menighet som får denne hjelpen avhenger av deres egeninnsats. Den av menighetene som først får gjort ferdig nok brent murstein til byggearbeidet, blir prioritert. En prioritert oppgave i CELPAs misjonsstrategi er å styrke arbeidet på nyoppstartede steder, og ut fra disse plante nye menigheter.

Krigen i Kongo
Siden 1996 har Kongo grovt skissert vært delt i to, med Joseph Kabila i vest og opprørsregjeringen RCD i øst. Disse partene har igjen vært støttet fra henholdsvis: Uganda, Rwanda og Burundi i øst og Angola og Zambia i vest. På sensommeren 2002 lykkes et afrikansk råd med å forhandle frem en fredsavtale mellom Kongos president Joseph Kabila og Rwandas president, Paul Kagame. Avtalen ble utarbeidet etter fem dager med harde forhandlinger under ledelse av Sør-Afrikas president Thabo Mbeki. Avtalen går i hovedtrekk ut på at Rwanda trekker sine 30,000 soldater ut av Øst-Kongo mot et løfte fra Kongos president, Joseph Kabila, om å avvæpne maji-maji opprørere og den rwandesisk hutu-militsen som befinner seg i landet. Hutu-soldatene rømte til Kongo etter borgerkrigen mellom Tutsier og Hutuer i Rwanda i 1994-1996. Det er i dag tusener av bevæpnede hutu-soldater i Kongo. Disse soldatene er i følge regjeringen i Rwanda fremdeles en trussel mot Rwandas sikkerhet og de skal være årsaken til at Rwanda ikke har vært villig til å trekke sine soldater ut av Øst-Kongo. I dag er rwandesiske soldater på vei ute av Kongo, og det jobbes hardt både nasjonalt og internasjonalt med å implementere fredsavtalen fra i sommer.

Utviklingsarbeid og nødhjelp
Pga krigen i løpet av de siste årene har CELPA fått bistandsmidler fra NORAD og Utenriksdepartementet til utviklingsarbeid og nødhjelp i spesielle krisesituasjoner.

Salem Sauda har i 50 år vært engasjert i misjonsarbeidet i Kongo, hvor blant annet sauda jenta Ingeborg Eikeland har stått i lang og tro tjeneste.

Salem misjonskonto: 3305.20.19961

Kilde: www.pym.no

Ingen kommentarer.