Tentro

TenTro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som du kan velge i stedet for å konfirmere deg kirkelig eller borgerlig. Opplegget bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med den norske kirkes undervisning. Men TenTro er likevel et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder.

Å velge TenTro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse til Pinsemenigheten Salem. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med TenTro. Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra menigheten som står ansvarlige, men du er hjertelig velkommen til et år med TenTro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng.

TenTro gjennomføres på et skoleår, med samlinger hver 14. dag, samt to turer i løpet av året. En til Lunden leirsted ved Egersund på høsten og en til Sverige eller Danmark/Tyskland på våren. Det vil finnes lokale grupper mange steder over hele Norge.

For mer informasjon om TenTro opplegget kan du gå til: www.tentro.no

Pinsemenigheten Salem Sauda sender hvert år ut invitasjon til alle i aktuelt klassetrinn. Oppstart kungjøres også ved annonsering i lokal presse.

For spørsmål/påmelding ta kontakt med Kai Roger Tøtlandsmo mobil: 48101565.

Ingen kommentarer.